Rønnede Idrætsforening Hovedgeneralforsamling den 13. februar 2014.

Referat.

Grundet afbud fra Hovedbestyrelsens sekretær påtog Vagn Pedersen sig opgaven at skrive referatet fra mødet.

a. Valg af stemmetællere og dirigent.

Stemmetæller Peter Kristensen og Kjeld Pedersen, dirigent Knud Olsgaard.

Knud konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

b. Bestyrelsens beretning.

Steen Gunnarson oplæste beretningen.

                      Lokaler (Hal-gymnastiksal m.m.) kan efter indførelsen af skolereformen først bestilles efter

kl. 16:00.

Ny hjemmeside er oppe, Rolf vil afholde et kursus, dato pt. Ukendt.

Børneattester skal indhentes 1 gang om året, næste gang er september 2014.

Beretningen blev godkendt.

c. Hovedafdelingens regnskab.

Kasserer Knud Green gennemgik regnskabet.

Kontigent til Hovedafdelingen udgør kr. 55,- pr. medlem for 2013 og dette beløb fastholdes i 2014.

Tilskud til kurser i 2014 skal fremsendes til Knud, således at Knud kan fremsende det SENEST 1. september 2014, der er ikke mulighed for at komme for sent.

Der vil blive en fællesannonce til efteråret.

Regnskabet blev godkendt.

d. Hovedafdelingens godkendte budget til orientering for 2014.

Kontingentet til hovedafdelingen bliver uændret 55,- i 2014.

e. Indkomne forslag.

Steen Gunnarson meddelte at der ikke var modtaget nogen forslag.

f. Valg af formand og sekretær i lige år og næstformand og kasserer i ulige år.

Vagn Pedersen blev valgt til ny formand og Ketty Petersen blev valg til ny sekretær.

Steen Gunnarson genoptager sin stilling som Næstformand.

g. Valg af 1. og 2. suppleant.

                      Jan Petersen blev valgt som 1. suppleant for 1 år.

                      Kjeld Pedersen blev genvalgt som 2. suppleant for 1 år.

h. Valg af 1 revisor (jfr. $12).

                      Marianne Andersen blev genvalgt.

i. Valg af 1 revisorsuppleant.

                      Rolf Edsbo blev genvalgt.

j. Evt.

                      Følgende punkter blev drøftet:

                      Indkaldelse til Generalforsamling via Mail / Conventus.

                      Brug af HFC Kunstof baner.

                     

                      Det blev aftalt at disse punkter henvises til kommende hovedbestyrelses møder.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

 

Referent Vagn Pedersen                           Dirigent Knud Olsgaard

 

Hovedforeningens artikler

Rønnede Idrætsforening Hovedgeneralforsamling Rønnede Idrætsforening Hovedgeneralforsamling onsdag, 10. januar 2018   OBS Generalforsamlingen er rykket til 20. februar 2018 Rønnede Idrætsforening Hovedgeneralforsamling den 20. februar 2018 kl. 19:30 i Klublokalet Rønnede Hallen Hovedgeneralforsamlingen er foreningens højeste, ... Læs mere
RIF Hovedgeneralforsamling 2016 RIF Hovedgeneralforsamling 2016 søndag, 31. januar 2016 RIF Hovedgeneralforsamling den 9. februar 2016 kl. 19:00, Rønnede Hallen Eskilstrupvej 7, 4683 Klublokalet. Dagsorden a. Valg af stemmetællere og dirigent. b. Bestyrelsens beretning. c. Hovedafdelingens regnskab. d. Hovedafdelingens... Læs mere
Faxe kommunes Ejendomsstrategi, Opdatering Faxe kommunes Ejendomsstrategi, Opdatering mandag, 22. juni 2015 Opdatering 22.06.2015 Fra Faxe kommunes hjemmeside kan man nu læse hvad det endelige resultat blev af Ejendomsstrategi for Rønnede, herunder Rønnede Idrætsforening konklutionen må være at den nye strategi ikke... Læs mere
Klublivdanmark.dk, dine nye sponsor muligheder Klublivdanmark.dk, dine nye sponsor muligheder lørdag, 30. maj 2015 Nye sponser mulighed for dig der vil støtte RIF Her kan du læse mere om hvordan du kan støtte RIF gennem Klubdanmark.dk Men grundlæggende går det ud på at hver gang du bruger dit DK-kort i tilmeldte forretninger... Læs mere
Hovedgeneralforsamling, referat og beretning Hovedgeneralforsamling, referat og beretning søndag, 15. februar 2015   Rønnede Idrætsforening Hovedgeneralforsamling den 3. februar 2015. Referat. Grundet afbud fra Hovedbestyrelsens sekretær påtog Vagn Pedersen sig opgaven at skrive referatet fra mødet (med hjælp fra Knud... Læs mere
 Rønnede Idrætsforening Hovedgeneralforsamling den 3. februar 2015. Rønnede Idrætsforening Hovedgeneralforsamling den 3. februar 2015. tirsdag, 20. januar 2015 Så er det ved at være tid til den årlige generalforsamling i Hovedafdelingen, alle medlemmer af Rønnede Idrætsforening er velkommen. Vi afholder generalforsamlingen tirsdag den 3. februar 2015 kl. 19:00 i klublokalet... Læs mere
Renovering af vores gymnastiksal og hal Renovering af vores gymnastiksal og hal søndag, 13. juli 2014   Formanden for Rønnede Idrætsforening Vagn Pedersen var på rundgang med Rønnede Hallens og Møllevangsskolens Teknisk Serviceleder Jørgen Lyngså Larsen fredag den 11. juli og her kunne man se at der... Læs mere
Hjertestarter Hjertestarter søndag, 13. juli 2014        I 2010 fik Rønnede Idrætsforening mulighed for at indkøbe en hjertestarter med hjælp fra Nordes-Fonden. Hjertestarteren er placeret i Rønnede Hallen ved indgangen til vores cafeteria... Læs mere
Referat Hovedgeneralforsamling 13.02.2014 Referat Hovedgeneralforsamling 13.02.2014 tirsdag, 25. februar 2014 Rønnede Idrætsforening Hovedgeneralforsamling den 13. februar 2014. Referat. Grundet afbud fra Hovedbestyrelsens sekretær påtog Vagn Pedersen sig opgaven at skrive referatet fra mødet. a. Valg af stemmetællere... Læs mere
Rønnede Idrætsforening Hovedgeneralforsamling den 13. februar 2014. tirsdag, 25. februar 2014 Rønnede Idrætsforening Hovedgeneralforsamling den 13. februar 2014. Referat. Grundet afbud fra Hovedbestyrelsens sekretær påtog Vagn Pedersen sig opgaven at skrive referatet fra mødet. a. Valg af stemmetællere... Læs mere
Rønnede Idrætsforening vedtægter torsdag, 14. februar 2013 § 1            Foreningens navn m.v. § 2            Foreningens formål § 3           ... Læs mere
Børneattester lørdag, 18. februar 2012 Børneattester er en nødvendig pligt   Reglerne om børneattester skal medvirke til at forhindre, at personer, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, uden videre kan få en opgave eller et job, hvor han eller hun er i... Læs mere

Kontakt os

4683 Rønnede
Telefon: 27 95 35 16
CVR: 76402752

Tilmelding og betaling

 
Vi modtager følgende kort ved online betaling.
 
dankort
Du er her: Home Afdelinger Hovedafdelingen Hovedafdelingen Artikler Rønnede Idrætsforening Hovedgeneralforsamling den 13. februar 2014.