træ

 

Velkommen til Rønnede I.F. Gymnastik

Velkommen til Rønnede IF Gymnastik. Vi er en aktiv gymnastikafdeling med et bredt tilbud for børn og voksne i alle aldre.

Bag Rønnede IF Gymnastik sidder en bestyrelse af frivillige kræfter. Vi arbejder hele tiden på at følge med udviklingen i vores tilbud samt inden for foreningslivet i det hele taget. Vi har et stærkt korps af frivillige veluddannet instruktører og hjælpetrænere som udviser engagement og tager stort ansvar. Derfor kan både du og dine børn trykt komme i vores gymnastik afdeling; Vi glæder os allerede til at se jer!

Denne folder indeholder vigtige informationer. Læs den og du vil være orienteret om vigtige datoer og forhold, når du og din familie kommer her i denne sæson.

Rønnede IF Gymnastik værdigrundlag

I Rønnede IF Gymnastik tages der hånd om alle, da det skal være et godt og trygt sted af færdes.

Vores opgave er at tilbyde medlemmerne en bred vifte af hold og tilbud inden for gymnastik og beslægtede discipliner – et udbud, der løbende udvikles og tilpasses i takt med nyeste viden på feltet. Dygtige, uddannede instruktører, træningsfaciliteter og redskaber, der lever op til tidens krav.

I Rønnede IF Gymnastik stilles der i et udviklende miljø krav til det enkelte medlem, instruktørerne og ledelsen, og målet er at udvikle det enkelte medlem med tanke på fysik, færdigheder og sociale kompetencer. Der er tale om et forpligtende fællesskab, hvor undervisning, vilje til indlæring og samvær går hånd i hånd.

www.roennedeif.dk

Du tilmelder dig via vores hjemmeside, og næsten al information foregår på mail eller sms. Det er vigtigt, at du fortæller os, hvis du skifter mailadresse eller telefonnummer, så vores informationer til gymnaster og forældre kommer frem.

Hvis du fortryder din tilmelding, kan du få refunderet kontingentet ved henvendelse før 3. træning, altså kan du prøve 2 gange, og se om det er noget for dig.

Alle betalinger foregår via hjemmesiden, dvs. betaling for tilmelding til hold, betaling for dragter, betaling for udflugter, betaling for tilmelding til f.eks. juletræsfest og overnatning.

Yderligere oplysninger om hold og træningstider, hvem der sidder i bestyrelsen, kontakt info til instruktørerne, nyheder osv. finder du også på vores hjemmeside.

Facebook

Rønnede IF Gymnastik har en facebookside, hvor der også bliver lagt informationer til holdene, opslag med spændende nyhedder, billeder fra vores arrangementer m.m.
Man kan også som gymnast eller forældre stille spørgsmål i denne gruppe, vi henstiller dog til at man holder en pæn tone og opslag / indlæg der ikke overholder dette vil blive slettet og skulle opstå en situation man er utilfreds med, henstiller vi til at man tager kontakt med bestyrelsen via mail for en løsning.

 

 

Samværspolitik

I Rønnede IF Gymnastik har vi en samværspolitik, Du kan finde den på www.roennedeif.dk under gymnastik.

Forsikring

Foreningen har en arbejdsskadeforsikring, der dækker enhver person, hvor der forelægger en aftale om, at der udføres et stykke arbejde dvs. hjælpeinstruktører, instruktører, bestyrelsesmedlemmer m.v.

Alle aktive gymnaster skal selv sørge for at tegne en ulykkesforsikring!

Holdinformation

Er du i tvivl om noget med dit hold, så kontakt instruktørerne. Kontaktinformation på instruktørerne findes på vores hjemmeside.

Et bestyrelsesmedlem er tilknyttet som kontaktperson til alle holdene.

Som Forældre er du en vigtig del af vores afdeling

Du bedes sørge for, at dit barn møder omklædt til tiden.

Desuden forventer vi, at I så vidt muligt respektere instruktørernes retningslinjer for, om der må være tilskuere i træningslokalet under træningen.

Hvis du har tid og lyst til at give en hjælpende hånd i løbet af sæsonen, så kontakt os endelig.

Det kunne f.eks. være til juletræsfesten, som er en afgrænset opgave, eller det kunne være, du har kompetencer, vi kan drage nytte af eks. til opdatering af hjemmeside, være med i et udvalg, være instruktør eller være med på sponsorsiden.
Af hensyn til alle medlemmers sikkerhed er det ikke tillad at benytte eller komme i omklædningsrummende for det modsatte køn. Kontakt træneren hvis du bar brug for praktisk hjælp i forbindelse med dit barn.

Springsikker forening

I Rønnede IF Gymnastik arbejder vi på at blive certificeret som ”Springsikker forening”. Som ”Springsikker forening” skal vi opfylde en række kvalitetskrav, som er en garanti for at, foreningen er et sikkert sted at færdes hvad enten man er barn eller voksen. Dette gælder både gymnastik sikkerhed og faglighed samt eksempelvis at have en politik for uddannelse og samvær.

Gymnaster, forældre og instruktører skal overholde følgende regler til træningen:

Generelt
I Rønnede IF Gymnastik har alle vores instruktører og hjælpeinstruktører en professionel uddannelse gennem DGI eller DGF. Vi forventer, derfor at instruktørens eller hjælpeinstruktørens vurderinger og beslutninger bliver respekteret af såvel gymnaster og forældre.

Har du spørgsmål til træningen, er du altid velkommen til at henvende dig til instruktøren eller bestyrelsen før eller efter træningen. Du kan finde kontaktoplysninger på bestyrelsen på vores hjemmeside.

Regler for påklædning og udstyr for gymnaster og instruktører

‐ Man skal have sportstøj på, der passer til aktiviteten. Vurderer instruktøren at påklædningen ikke er egnet til sikker springgymnastik kan gymnasten i værste fald udelukkes til træning den dag.
‐ Man skal have gymnastiksko på, eller bare tær, for at undgå at glide på gulv eller redskaber.
‐ Langt hår skal sættes op så det ikke generer gymnastens udfoldelse. Det gælder både drenge og piger.
‐ Man må ikke have smykker og ure på. Piercinger skal enten tages af eller tapes til.
‐ Man må ikke spise mad, slik, chips og lignende under træning.
‐ Man må ikke tygge på tyggegummi til træning

Regler for færden i hallen

‐ Forældre må meget gerne være aktive i frem tagning/oprydning af redskaber efter aftale med instruktørene.
‐ Instruktører må gerne overlade et skadet barn til forældre på sidelinjen
‐ Vandflasker må meget gerne medbringes i salen, men skal stå langs væggen
‐ Gymnaster må ikke krydse løbebanen, når redskabet anvendes
‐ Ingen forældre i salen under træning uden tilladelse
‐ Forældre må ikke filme/optage til træning, uden tilladelse fra instruktør
‐ Ved færden i hallen er udendørs fodtøj ikke tilladt

Folderen er et uddrag af de krav, vi skal overholde for at være certificeret Springsikker forening. Du kan læse mere om Springsikker forening på www.springsikker.dk og hvad vi gør for at overholde kravene på vores hjemmeside roennedeif.dk.

Tilbagemeldinger fra jer

Bestyrelsen vil meget gerne have tilbagemeldinger fra jer, om det er ris/ros, nye ideer eller hvad I måtte have på hjertet, så tøv ikke med at sende os en mail, så kigger vi på det hurtigst muligt på næst kommende bestyrelsesmøde og vender tilbage til dig.

Sæt kryds i familiekalenderen

 

Dato

Tid

Aktivitet

Lør./søn. d. 27/10-28/10 2018

Kl.14.00-12.00

Halloween overnatning

Lør. d. 24/11 2018

Kl.14.00-17.00

Juletræsfest

Søn d. 07/4 2019

Kl. 13.00

Lokalopvisning

 
   

Beredskabsplan for springsikkerhed i Rønnede IF Gymnastik afdeling

Personskade

Hvis en person kommer til skade ved træning i Rønnede IF Gymnastik afdeling, skal følgende iværksættes:

 

Hændelse

Livstruende hændelse

Definition

Ikke livstruende f.eks. forstuvet eller brækket arm eller ben.
Små skader der kan klares med trøst, is, plaster og lign. er ikke en alvorlig hændelse, men håndteres som nødvændigt.

Det er ulykker, der er livstruende f.eks. hjertestop, bevidstløshed, stor blødning.

Instruktørs rolle

· Stands ulykken og påbegynd førstehjælp.
· Orienterer forældre/pårørende.
· Sørg for at den tilskadekomne kommer på skadestuen sammen med forældre/pårørende.
· Saml holdet og orienter gymnasterne.

· Stands ulykken og påbegynd livreddende førstehjælp.
· Alarmer 1-1-2.
· Pårørende/forældre til den forulykkede orienteres hurtigst muligt af instruktør/hjælpeinstruktør/anden person i hallen.
· Ved hjertestop anvend hjertestarter.
· Fortsæt den livreddende førstehjælp indtil ambulancen ankommer.
· Få en hjælpeinstuktør eller anden person til at hjælpe ambulancepersonalet fra indgangen og hen til den forulykkede.
· Forælder eller instruktør kører med i ambulancen
· Hjælpeinstruktør samler holdet, orienterer gymnasterne og sikrer at alle kommer hjem i god behold. · Kontakt altid formanden/bestyrelsen (telefonliste findes i på instruktør hylden i redskabsrummet, hvis der er sket en livstruende hændelse.

Bestyrelsens rolle

 

· Følg op over for personer, der har været direkte involverede i hændelsen. Det er også vigtigt at følge op over for f. eks resten af holdet, som også er berørt af hændelsen.
· Informer om mulighed for psykologisk krisehjælp til den/de tilskadekomne og andre, der har været direkte involveret i hændelsen.
· Tag stilling til, hvad der skal kommunikeres videre og orienter relevante interessenter.

I tilfælde af en meget alvorlig ulykke el. dødsfald er det kun formanden Karin Hauks tlf. nr. 93990594

Evaluering

Det er bestyrelsens ansvar at en hændelse, hvor en ambulance er blevet tilkaldt, evalueres på det førstkommende instruktørmøde.

· Hvad skete der, hvornår og hvordan?
· Hvordan reagerede de berørte personer?
· Hvordan håndterede I praktikken ift. hændelsen, f.eks tilkalde ambulancen, samarbejde med hjælpeinstruktør/anden person i hallen/forældre.
· Hvad gik godt, og hvad gik mindre godt? Hvordan kan risikoen for gentagelse af hændelsen minimeres?

Det er bestyrelsens ansvar at en hændelse, hvor en ambulance er blevet tilkaldt, bliver der indkaldt til møde hurtigst muligt til snak og evaluering om hændelsen.
Ved alvorlig ulykke el. dødsfald bliver der indkaldt til et møde med det samme.

· Hvad skete der, hvornår og hvordan?
· Hvordan reagerede de berørte personer?
· Hvordan håndterede I praktikken ift. hændelsen, f.eks tilkalde ambulancen, samarbejde med hjælpeinstruktør/anden person i hallen/forældre.
· Hvad gik godt, og hvad gik mindre godt? Hvordan kan risikoen for gentagelse af hændelsen minimeres?

 

 

 

Placering af førstehjælpsudstyr og hjertestartere:

Sal

Førstehjælpsudstyr

Hjertestarter

Gymnastiksal

Førstehjælps taske og isposer i redskabsrummet i drengenes

omklædningsrum.

Ved genopfyldelse kontakt Thomas på tlf. 27953516

 

Rønnede hallen

 

I gangen ind til hallen på væggen ved cafeteriet.


Beredskabsplanen ajourføres efter behov, dog mindst én gang årligt

Regler i Rønnede IF Gymnastik afdeling
­­­­­­­­­­­­­­­­
For at vi alle sammen kan ha det så rart som muligt i Rønnede IF Gymnastik, er det vigtigt at vi alle har en fælles forståelse og spilleregler for, hvordan vi er sammen både
praktisk og adfærdsmæssigt i forbindelse med vores alles færden i foreningen.

Når der står instruktør, menes der både instruktør og hjælpeinstruktør

Regler for generel færden i hallen
‐ Forældre må meget gerne være aktive i frem tagning/oprydning af redskaber efter aftale med instruktørene.
‐ Instruktører må gerne overlade et skadet barn til forældre på sidelinjen
‐ Vandflasker må meget gerne medbringes i salen, men skal stå langs væggen
‐ Gymnaster må ikke krydse løbebanen, når redskabet anvendes
‐ Ingen forældre i salen under træning uden tilladelse
‐ Forældre må ikke filme/optage til træning, uden tilladelse fra instruktør
‐ Ved færden i hallen er udendørs fodtøj ikke tilladt

Regler for påklædning og udstyr for gymnaster og instruktører
‐ Man skal have sportstøj på, der passer til aktiviteten. Vurderer instruktøren at påklædningen ikke er egnet til sikker springgymnastik kan gymnasten i værste fald udelukkes til træning den dag.
‐ Man skal have gymnastiksko på, eller bare tær, for at undgå at glide på gulv eller redskaber.
‐ Langt hår skal sættes op så det ikke generer gymnastens udfoldelse. Det gælder både drenge og piger.
‐ Man må ikke have smykker og ure på. Piercinger skal enten tages af eller tapes til.
‐ Man må ikke spise mad, slik, chips og lignende under træning.
‐ Man må ikke tygge på tyggegummi til træning

Regler for redskabs og springopstillinger, samt brug af airtrack, trampet m.m.
‐ Ingen spring før opvarmning
‐ Der må ikke udføres spring, som instruktøren ikke er tryg ved
‐ Ingen spring i trampet, når instruktør ikke er tilstede ved trampetten
‐ Ingen rotationsspring på airtrack når instruktør ikke er tilstede ved redskabet undtagen rulle/kolbøtte.
‐ Der må ikke leges på springmåtter i lodret/oprejst position.

Regler for redskabstransport til og fra opbevaring
‐ Redskaber med hjul må ikke bruges til leg  
‐ Lad trampetten falde i stedet for at forsøge at gribe den.
‐ Gymnaster må ikke færdes/opholde sig i redskabsrum uden opsyn
‐ Der skal min. være 2 personer til at løfte/flytte måtter 
‐ Der skal min. være 2 personer til at skubbe trampet med 2 hjul
‐ Alle redskaber skal tilbage på deres rigtige pladser
‐ Gymnaster skal deltage aktivt i frem tagning/oprydning af redskaber
‐ Man må kun være på airtrack når den er pumpet op og klar til spring

Forsikring
Det er gymnaster og gymnasters forældres ansvar, at have en ulykkesforsikring.

Samværspolitik og børneattester

Samværspolitik 

Rønnede I.F. Gymnastik samværspolitik er et sæt regler for, hvordan omgangstonen bør være i foreningen mellem idrætsudøver og træner/frivillige. Formålet med samværspolitikken er at tilgodese og beskytte det enkelte barn/idrætsudøver mod krænkelser og i værste fald seksuelle overgreb. Tillige ønsker vi med samværspolitikken at skabe trygge rammer baseret på sund fornuft, en rar omgangstone og væremåde udøvere, forældre, instruktører, ledere og øvrige frivillige imellem.

Alle ansatte, frivillige, ledere og medlemmer med direkte tilknytning til foreningen skal være bekendt med samværspolitikken. Rønnede I.F. Gymnastik ønsker at skabe og vedligeholde en kultur, hvor man generelt interesserer sig for hinandens arbejde, udveksler erfaringer og involverer forældre borgere.

Nedenstående er foreningens generelle retningslinjer for trænere, instruktørers og lederes færden:

 • Trænere, instruktører og ledere skal altid være bevidste om deres rolle som voksne rollemodeller for børn og unge.
 • Trænere, instruktører og ledere må ikke misbruge deres position og erfaring i forhold til børn og unge.
 • Trænere, instruktører og ledere skal sikre, og selv praktisere, en omgangstone, som sikrer at ingen udsættes for verbale krænkelser.
 • Trænere, instruktører og ledere af det modsatte køn skal holde sig ude fra omklædningsrum under omklædning og bad.
 • Trænere, instruktører og ledere skal respektere det enkelte barn/unges grænser for kropskontakt. Tilsigtet berøring, der kan opfattes krænkende er totalt uacceptabelt.
 • Trænere, instruktører og ledere må ikke krænke børn/unges blufærdighed eller udsætte dem for seksuelle krænkelser af såvel fysisk som ikke-fysisk karakter.
 • Instruktører, trænere, ledere inviterer ikke enkelte børn med sig hjem.

De følgende retningslinjer beskriver, hvordan foreningen ønsker at vi alle opfører os over for hinanden, og alle bør selvfølgelig vise dette i den daglige gang i foreningen.

Opfør dig over for andre, som du selv gerne vil have, at de opfører sig over for dig.

 • I foreningen taler vi ordentligt til hinanden – ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe/udseende.
 • Drillerier og mobning accepteres ikke.
 • Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.
 • Brug af mobiltelefon under træning accepteres ikke med mindre andet er aftalt med træneren.
 • Fotografering af udøvere i omklædningssituationer og situationer, der kan opfattes krænkende accepteres ikke.
 • I forbindelse med ture/træning med overnatning er der altid mindst 2 voksne med og trænere, instruktører og ledere af det modsatte køn sover ikke alene sammen med børn af modsatte køn.
 • Forældrene opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end instruktørerne/trænerne gør og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.
 • Hvis en træner/instruktør føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, er vedkommende træner/instruktør meget velkommen til at kontakte formanden, som vil føre samtalen til protokols, så evt. ”fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.
 • Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt.
 • Rønnede I.F: Gymnastik har den holdning, at alle former for seksuel kontakt mellem trænere / ledere / instruktører og de børn og unge under 18 år, som de træner, er helt uacceptable. (Se "skole-lærer paragraffen" - straffelovens §223). Vi opfordre til at skulle tilfældet ske at bestyrelsen underrettes.

Børneattester

Som et middel til at forebygge seksuelle krænkelser og overgreb mod børn i idrætsforeninger kræver lovgivningen at foreninger indhenter børneattester ved ny ansættelser af instruktører og andre med lederansvar over for børn og unge under 15 år. Det omfatter personer, der via deres arbejdsopgaver færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene.

Alle som er ansat eller tilknyttet Rønnede I.F. Gymnastik skal derfor ved ansættelser og herefter hvert 2. år give samtykke til at Rønnede I.F. Gymnastik indhenter en børneattest. I forbindelse med længerevarende fravær fra foreningen skal der indhentes en ny børneattest ved genansættelse.

Børneattester opbevares af Hovedforeningens formand. Spørgsmål om børneattester bedes rettet til formanden for Rønnede I.F. Gymnastik.

Ved en evt. positiv attest følges DGI's procedure og instruktøren forlader omgående foreningen. Ved henvendelse om mistanke kontaktes DGI for yderligere håndtering af sagen.

Opmærksomheden henledes også på "skolelærer-paragraffen" (straffelovens §223) om beskyttelse af børn og unge under 18 år som alle voksne i foreningen skal være bekendt med.

skolelærer-paragraffen (straffelovens §223)
Denne paragraf siger, at hvis man er lærer, træner, leder eller lignende og varetager undervisning, må man ikke samtidig have et seksuelt forhold til en person under 18 år.

Information om vores instruktører :

Laila Gunthel:

Jeg er 52 år og bor udenfor Rønnede
Jeg har gennem et par år selv gået til yoga i Rønnede Gymnastikforeningen og var så heldig at få tilbud om, at være træner for holdet.
Yoga har været et gennemgående tema gennem det meste af mit voksenliv på den ene eller anden måde.
Jeg har selv stor glæde af yoga måde på det fysiske og psykiske plan.
Jeg har gennemgået en 2 årige yogauddannelse gennem Kreativ Yoga Skole
Og efterfølgende taget et opfølgende uddannelsesforløb i Restorativ Yoga.
Restorativ yoga er en mere afspændende og meditativ yogaform, der kan praktiseres gennem workshops.

 

Julie Seier Svejgaard Larsen:

Jeg er en frisk kvinde på 27 år som bor i Faxe ladeplads, jeg er gift med Martin og sammen har vi Tobias på 3 år, jeg har dyrket gymnastik det meste af mit liv. Jeg startede som yngre i Rønnede IF på et af rytmeholdene og kom derefter på Stevns gymnastik og idrætsefterskole.

På efterskolen fik jeg gymnastikuddannelsen samt træningslære, jeg startede efter det med at træne et, pige spring/rytme hold i alderen 5-8 år samt Stor trampolin for 2 aldersgrupper hos Faxe-Roholte Idrætsforening i 3 år, i Faxe ladeplads IF har jeg trænet et Spring/rytmehold for piger i alderen 6-9 år og var hjælpetræner på det springhold i alderen 12-15 år alt dette i 2 år.

 • Jeg har Gymnastik uddannelsen og træningslære
 • Kursus i stor trampolin
 • DGI Kursus i modtagelse
 • Sep. 2017 weekendkursus i spring sikkerhed

 

Lonnie Søs Jørgensen:

Jeg er en energisk kvinde på 31 år som bor i hyllede, jeg er gift med Kasper og sammen har vi Josefine og Kian på 8 og 6 år. Jeg har selv gået til spring i 4 år blandt andet på efterskole. Jeg har været hjælpetræner på spring begynder i 1 år og træner det sidste år.

 • Jeg har kursus i basal modtagelse
 • Sep. 2017 weekendkursus i springsikkerhed

 

Karin Hauks:

Jeg er 40 år gammel og mor til 3 og vi har boede i Rønnede i 15 år.
Jeg har danset siden jeg var 4 år gammel, lige fra børnedanse og standart danse til break dance, jive osv. Og jeg har været hjælpe træner på en danseskole fra jeg var 6-8 år.
Siden jeg kom til Rønnede IF gymnastik har jeg været træner for fræk fitness som så har vider udviklet sig til dance fitness.

 • Fræk fitness uddannels
 • Dance it workshop
 • Puls og styrketræning workshop

 

Flemming Hjorthøj: 

Jeg er født og opvokset i Rønnede. I
mit private liv, er jeg den heldige vinder af et hav af børn, i det
jeg i mit civile liv, arbejder som plejefamilie.
Jeg er ud af en gymnastikfamilie og gymnastik har derfor helt fra
barn, været en stor del af mit liv. Gymnastikken har fuldt mig langt
op i mine ungdomsår og det er især springgymnastikken, der altid har
haft min store interesse. Jeg har altid selv gået på div.
springgymnastikhold under DGI, ligesom at Gørlev gymnastik og
idrætsefterskole blev et helt naturligt valg.
Allerede som 13 årig, tog jeg de første træner kurser under DGI og
siden er flere kommet til. Jeg har i mit gymnastikliv dels taget mange
kurser og dels, men ikke mindst, erfaring i at træne gymnastik med
både børn, unge og voksne.

 • Sep. 2017 weekendkursus i springsikkerhed

 

Emilie Enggaard:

Jeg er 17 år gammel, og har været træner i rønnede gennem 5 år.
Jeg har haft både rytme og spring hold. Jeg har hjælpetræner kurser, og springkurser.
Og i dette år 17/18, vil jeg være hjælpe instruktør på spring øvede

Indmarch 2015

Vi starter sæsonen i uge 35 (Som er en prøve uge)
Der er åben for tilmeldinger og visse hold er der begrænset pladser på.
Tilmelder man sig et hold og fortryder efter prøveugen får man sine penge retur.
Sæsonen løber til uge 11 2018 ( % hellig-/lukke-dage og eksamener på skolen)
Med i kontingentet er der delvist/hel støtte til dragter til opvisning.

Igen har vi nye spændende hold på programmet som vi håber i vil tage rigtig godt imod, bl.a.
Rope skipping og vores store succes Jumping fitness er udvidet med 1 hold til børn og 1 Xl hold.

GYMNASTIKSALEN, MØLLEVANGSSKOLEN

Mandag:        Krudtugler                                               Kl. 16:00-16:55
                      Parkour (Træner søges)                           Kl. 17:00-17:55
                      Yoga                                                         Kl. 18:00-19:15
                      Puls & styrke                                            Kl. 19:15-20:15

Tirsdag:         Springmix begynder                                 Kl. 16:00-17:25
                      Springmix øvede                                      Kl. 17:30-18:55
                      Jumping fitness 15+                                 Kl. 19:00-20:15

Onsdag:        Mor,Far,Barn                                            Kl. 16:30-17:25
                     Dance fitness                                            Kl. 18:00-19:15

       Torsdag:       Seje sild (Rytme) (7-11 år)                       Kl. 16:00-16:55
      Team RP (Rytme) (12-16 år)                   Kl. 17:00-17:55
      Rope skipping                                           Kl. 18:00-18:55
      Jumping fitness 15+                                 Kl. 19:00-20:15

Fredag:          Børnetons                                                 Kl. 16:00-16:55
                      Jumping fitness kidz 8-14 år                    Kl. 17:00-17:55
                      Jumping fitness XL                                  Kl. 18:00-18:55

Ti  

LOKALET OVER RØNNEDE HALLEN

Onsdag:        Dansemus (5-7 år)                                    Kl. 15.30-16.30
Fredag:         Yoga morgen                                            Kl. 07:15-08:15

 

For flere oplysninger om holdene, vores dygtige trænere, tilmelding og evt. ændringer af hold og træningstider kig forbi vores hjemmeside www.roennedeif.dk (Under afdelinger, gymnastik) eller kontakt Formand Karin Hauks 93990594 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Du kan også blive medlem af vores facebook side: Rønnede IF gymnastik

Indmarch 2015

 

Rønnede IF gymnastik invitere til vores lokalopvisning i Rønnede hallen lørdag d. 25 marts 2017 kl. 14.00

Vi byder på super dag fyldt med flot gymnastik lige fra vores små Dansemus til vores dygtige springhold og mange flere dygtige gymnaster.
Som gæstehold får vi besøg af mini junior rep. Og Fensmark frøkener og fruer.

Vi ses til en fantastisk dag i gymnastikkens tegn 

????

Der er gratis entre ????

Rønnede IF gymnastik

Generalforsamling R.I.F. Gymnastik

Rønnede Idrætsforening, gymnastik afholder Generalforsamling den 22. februar 2016 kl. 19:00 i mødelokalet over Rønnede Hallen
  
  

Dagsorden:

a. Valg af stemmetællere og dirigent.

b. Bestyrelsens beretning.

c. Gymnastikafdelingens regnskab.

d. Gymnastikafdelingens godkendte budget til orientering (det kommende år).

e. Indkomne forslag.

f. Valg af formand i lige år og kasserer i ulige år. Bestyrelsesmedlemmer hvert 2. år

    a. Valg af Formand, (Ikke på Valg)

    b. Valg af Kasserer, Preben Enggaard på valg. (Modtager genvalg)

    c. Valg af bestyrelsesmedlem, Thomas Hauks (Ikke på valg)

    d. Valg af bestyrelsesmedlem, Lise Østergaard (Ikke på valg)

    e. Valg af bestyrelsesmedlem, Maria Green Christensen (Modtager ikke genvalg)

g. Valg af 1. og 2. suppleant (for 1 år).

    a. Nana Green på valg. (Modtager genvalg)

    b. Plads ledig

h. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal indgives skriftlig til vedkommende afdelingsformand senest 8 dage før generalforsamlingen.

Nyt fra Gymnastik

Gymnastik velkomstfolder Gymnastik velkomstfolder tirsdag, 28. august 2018   Velkommen til Rønnede I.F. Gymnastik Velkommen til Rønnede IF Gymnastik. Vi er en aktiv gymnastikafdeling med et bredt tilbud for børn og voksne i alle aldre. Bag Rønnede IF Gymnastik sidder en bestyrelse af frivillige kræfter. Vi... Læs mere
Gymnastik Beredskabsplan for sikkerhed tirsdag, 28. august 2018 Beredskabsplan for springsikkerhed i Rønnede IF Gymnastik afdeling Personskade Hvis en person kommer til skade ved træning i Rønnede IF Gymnastik afdeling, skal følgende iværksættes:   Hændelse Livstruende hændelse ... Læs mere
Gymnastik Regler for færden m.m. tirsdag, 28. august 2018 Regler i Rønnede IF Gymnastik afdeling ­­­­­­­­­­­­­­­­ For at vi alle sammen kan ha det så rart som muligt i Rønnede IF Gymnastik, er det vigtigt at vi alle har en fælles forståelse og spilleregler for, hvordan vi er sammen... Læs mere
Gymnastik samværspolitik tirsdag, 28. august 2018 Samværspolitik og børneattester Samværspolitik  Rønnede I.F. Gymnastik samværspolitik er et sæt regler for, hvordan omgangstonen bør være i foreningen mellem idrætsudøver og træner/frivillige. Formålet med samværspolitikken er at... Læs mere
Gymnastik instruktører mandag, 28. august 2017 Information om vores instruktører : Laila Gunthel: Jeg er 52 år og bor udenfor RønnedeJeg har gennem et par år selv gået til yoga i Rønnede Gymnastikforeningen og var så heldig at få tilbud om, at være træner for holdet.Yoga har været et... Læs mere
Gymnastik program sæson 17/18 Gymnastik program sæson 17/18 mandag, 3. juli 2017 Vi starter sæsonen i uge 35 (Som er en prøve uge) Der er åben for tilmeldinger og visse hold er der begrænset pladser på. Tilmelder man sig et hold og fortryder efter prøveugen får man sine penge retur. S... Læs mere
Gymnastikopvisning sæson 16-17 Gymnastikopvisning sæson 16-17 tirsdag, 31. januar 2017   Rønnede IF gymnastik invitere til vores lokalopvisning i Rønnede hallen lørdag d. 25 marts 2017 kl. 14.00 Vi byder på super dag fyldt med flot gymnastik lige fra vores små Dansemus til vores dygtige springhold... Læs mere
Gymnastik Generalforsamling 2017 Gymnastik Generalforsamling 2017 tirsdag, 31. januar 2017 Generalforsamling R.I.F. Gymnastik Rønnede Idrætsforening, gymnastik afholder Generalforsamling den 22. februar 2016 kl. 19:00 i mødelokalet over Rønnede Hallen       Dagsorden: a. Valg af stemm... Læs mere

Kontakt os

4683 Rønnede
Telefon: 27 95 35 16
CVR: 76402752

Tilmelding og betaling

 
Vi modtager følgende kort ved online betaling.
 
dankort
Du er her: Home Afdelinger Idrætsgrene Gymnastik Træningstider Gymnastik Nyt fra Gymnastik