RØNNEDE IDRÆTSFORENING.

 

Retningslinjer til fordeling af reklamernidler

1. 25% indsættes på en særlig konto, "FONDEN' som anvendes til udbygning og forbedring af idrætsfaciliteterne.

2. 75% indsættes på en konto, herfra kan alle afdelinger i Rønnede Idrætsforening søge tilskud efter følgende regler.

a. Tilskud til børne-og ungdoms stævner/lejre med idræt som formål med indtil 75% af udgiften. Aldersgrænse 18 år.

b. Tilskud til nyanskaffelser, (herunder spilledragter) der ikke vedrører afdelingens normale drift, med indtil 75% af udgiften.

c. Særligt tilskud til betrængte afdelinger i forbindelse med opstart af nye aktiviteter.

Det er Rønnede Idrætsforenings Forretningsudvalg der uddeler reklamemidlerne efter ansøgning fra afdelingerne.

Ansøgningsfrist: 1. maj og 1. oktober, der uddeles max 50% af beløbet 1. maj

Hvis der i puljen til uddeling er penge tilbage ved årets udgang, beslutter hovedbestyrelsen om de skal overføres til "FONDEN', eller de skal blive i puljen.

 

Ad. 2a. Tilskuddet på 75% af udgiften er for at der skal være en hvis selvfinansiering. Aldersgrænsen er 18 år. De fleste over 18 år kan selv betale for deres deltagelse.

Forretningsordenen er vedtaget på Hovedgeneralforsamlingen d. 15. februar 2005.

Kontakt os

4683 Rønnede
Telefon: 27 95 35 16
CVR: 76402752

Tilmelding og betaling

 
Vi modtager følgende kort ved online betaling.
 
dankort
Du er her: Home Afdelinger Hovedafdelingen Hovedafdelingen Fordeling af reklamemidler